Menu Zamknij

O Oddziale

„Wszystko zaczęło się w 1971 roku”.

W 2017 roku przypada 45 rocznica powołania Oddziału Związku Kynologicznego w Częstochowie.

Działania grupy kynologów zmierzające do powstania oddziału rozpoczęły się w połowie 1971 roku. Inicjatorami byli Państwo Anna Grzybowska Klamut i Adam Klamut. W nielicznym gronie entuzjastów, którzy spotkali się 9 grudnia 1971 roku znaleźli się też Andrzej Kosowski, Winicjusz Pietrucha, Andrzej Kwaśniewski, Barbara Królikowska, Reinhold Warchoł.

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce uchwałę o powołaniu oddziału podjął na posiedzeniu Plenum Zarządu Głównego 13 lutego 1972 roku oraz Prezydium Zarządu Głównego w dniu 28 kwietnia 1972 roku. W dniu 1 marca 1972 roku przesłana została lista osób, które deklarowały chęć przystąpienie do nowotworzonego oddziału. Byli to Z. Bukalska, E. Jędrzejczyk, D. Pierzgalska, M. Otola, E. Górecki, S. Kaniuka, L. Dziembowski, M. Obcowska, B. Osiński, R. Sapińska, A. Buksiński, E. Kuleszyna, R. Bawor, E. Antos, J. Danek, J. Owczarek, E. Bednarczyk, W. Orgielewski, T. Orgielewski, J. Bigosz, A. Stoszek, B. Rozenowicz, M. Grzybowski, J. Marianowska, J. Miłoch, E. Strzelczyk oraz wymienieni wcześniej czterej uczestnicy grudniowego spotkania. Pani Anna Grzybowska Klamut prowadziła w tamtych latach kronikę oddziału. To jest jedyne źródło informacji historycznych.

Lata 1972 i 1973 to czas organizacji pierwszych przeglądów hodowlanych, szkoleń, wyjazdów na wystawy w celu zapoznania się z ich organizacją, starania o lokal oraz przygotowania do pierwszej własnej wystawy psów rasowych. Odbyła się ona 1 września 1974 roku gromadząc 240 psów i tak przez kolejne lata, przy zwiększającej się liczbie zgłaszanych psów, organizowane przez coraz to nowych entuzjastów kynologii kolejne wystawy, aż do roku 1985, kiedy było w Częstochowie 2067 psów. Organizowaliśmy też specjalistyczną wystawę dogów i pinczerów (1977), I specjalistyczną wystawę psów ras polskich (1986), na którą zgłoszono 183 psy i krajową wystawę psów ras polskich (1994), klubową wystawę psów do towarzystwa (1994), klubową wystawę bokserów (1999), kilkakrotnie wystawy terierów typu bull – Grand Prix Polski, klubowe wystawy retrieverów (2013, 2014), wystawę psów ras japońskich (2016), siedmiokrotnie klubowe wystawy chartów, wyścigi torowe chartów (1988, 1989, 1990) i w ostatnich latach międzynarodowe coursingi chartów.

Wielkim wyróżnieniem było powierzenie przez Komisję Charta FCI w 2012 roku organizacji Europejskiej Wystawy Chartów FCI. Organizował ją Klub Charta a oddział był współorganizatorem. W 2014 roku wspólnie organizowana była Wystawa Chartów Europy Centralnej FCI.

Od 2015 roku oddział organizuje Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych. Ostatnia, w 2017 roku zgromadziła ponad 2500 zgłoszeń.

O tym, jakie są i jak są oceniane nasze obecne wystawy najlepiej świadczy zwiększająca się liczba wystawców.

Przez wszystkie lata w czasie częstochowskich wystaw starano się zaproponować wystawcom i zwiedzającym nowe, atrakcyjne punkty programu. To właśnie w Częstochowie w 1981 roku po raz pierwszy w kraju zorganizowana została prezentacja psów ras polskich i wybór najlepszego z nich. Dzisiaj przeprowadzane chyba na wszystkich wystawach w Polsce. Nasz oddział na Zjeździe Delegatów w 1981 roku był inicjatorem zwolnienia ras polskich z opłat wystawowych.

Oddział w Częstochowie był też w latach 1999 – 2012 współorganizatorem międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Dziecko i pies”. Konkurs zaliczany był do największych tego typu imprez organizowanych w Polsce dla dzieci i młodzieży. W ciągu 14 edycji zgromadził ponad 215000 prac wykonanych przez dzieci ze 104 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Australii, Azji i Afryki. Prace były prezentowane na wystawach w Belgii, Austrii, Niemczech, Litwie, Rumunii oraz na Światowej i Europejskiej Wystawie w Poznaniu w 2000 i 2006 roku.

Dzięki systematycznie prowadzonym szkoleniom wykształciliśmy wielu własnych sędziów kynologicznych, którzy zapraszani są na najpoważniejsze imprezy – światowe, europejskie oraz bardzo wiele wystaw międzynarodowych w Polsce i poza granicami. W 45 letniej historii oddziału sędziami zostali: Wojciech Kramarski (1987), Maciej Lipiec (1979), Janusz Opara (1989), Krystyna Opara (1989), Tomasz Sławik (2017), Andrzej Tarnowski (1999), Maria Zasada (1992).

Sędziami byli też: Marek Myga, Zbigniew Kompert, Eugeniusz Nagiel, Kamila Chudalewska,

Wielu naszych działaczy i hodowców zostało wyróżnionych Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Odznakami Honorowymi Związku Kynologicznego w Polsce.

Hodowcy z naszego oddziału posiadali i wyhodowali wiele wspaniałych psów, które wygrywały na światowych, europejskich, międzynarodowych i klubowych wystawach. Liczne tytuły międzynarodowych championów piękności, wystawowych i wyścigowych, championów Polski i wielu innych krajów są tego najlepszym potwierdzeniem.

Pierwszym Przewodniczącym Oddziału był Bronisław Radomski (od 15 X 1972 roku), następnie Krzysztof Palka (1989 – 1992). Przez dwie kadencje (1992 – 1998) przewodniczącym był Janusz Opara. Kolejne dwie kadencje pracami Zarządu kierował Maciej Lipiec (1998 – 2004) a po nim Marek Martyka (2004 – 2010). Od 2010 roku Przewodniczącym Oddziału jest Tomasz Sławik.

Oddział na przestrzeni 45 letniej historii był reprezentowany we władzach naczelnych Związku Kynologicznego. W Zarządzie Głównym byli: Bronisław Radomski, Janusz Opara, Marek Martyka. Od 2013 roku Tomasz Sławik jest skarbnikiem Zarządu Głównego Związku, a wcześniej w latach 2009 – 2013 był sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej. W GKR są obecnie Grzegorz Gołębiowski i Dariusz Patrzałek. W kadencji 2013 – 2017 w GKR była Joanna Szymczyńska i Grzegorz Gołębiowski.

Maciej Lipiec od 1981 roku jest w Głównym Sądzie Koleżeńskim, a w latach 1985 – 2013 roku był wiceprzewodniczącym GSK. W Głównym Sądzie Koleżeńskim był też Janusz Opara.

Od roku 2010 Janusz Opara jest w Prezydium Kolegium Sędziów (PKS). W latach 2010 – 2016 był wiceprzewodniczącym PKS, a od 2016 roku jest przewodniczącym Prezydium Kolegium Sędziów. Janusz Opara był członkiem i wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Hodowlanej (2001 – 2009) oraz w latach 2013 – 2017. Również w obecnej kadencji Janusz Opara jest w GKH. Od 2017 roku Janusz Opara jest w Komisji do spraw standardów ras, a w latach 2013 – 2017 pracował w Komisji Naukowej Związku Kynologicznego. Od 2010 roku reprezentuje Związek Kynologiczny w Polsce w pracach Komisji Sędziów FCI.

Aldona Gębka jest w obecnej kadencji sekretarzem Głównej Komisji Hodowlanej. W latach 2015 – 2017 sekretarzem GKH była Joanna Szymczyńska.

Maciej Lipiec w latach 1993 – 1999 był wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Szkolenia Psów ds. wyścigów chartów i w latach 1995 – 2001 przedstawicielem Związku Kynologicznego w Komisji Charta FCI (CDL). W latach 2013 – 2017 przedstawicielem Związku w tej Komisji była Agata Juszczyk.

Oddział jest siedzibą dwóch Klubów Ras – Klubu Psów do Towarzystwa (od 1993 roku przewodniczącym jest Janusz Opara) i Klubu Charta (od 2001 roku przewodniczącym jest Maciej Lipiec).

Jak dalej rozwijać się będzie oddział ?

Liczne grono nowych osób, które aktywnie uczestniczą w pracach pozwala być spokojnym o przyszłość naszego oddziału.