Menu Zamknij

Honorowanie ukraińskich rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej

W związku z komunikatem FCI z dnia 18 marca br. Prezydium ZG ZKwP na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęło decyzję o honorowaniu ukraińskich rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej.

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) w porozumieniu z Ukrainian Kennel Union (UKU) wprowadza następującą procedurę dla nostryfikacji rodowodów eksportowych w wersji elektronicznej:

  1. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Oddziale otrzymany elektroniczny rodowód eksportowy w formie wydruku papierowego.
  2. Oddział nanosi na rodowód numer rejestracji Oddziałowej i przesyła dokument do biura Zarządu Głównego do nostryfikacji.
  3. Biuro Zarządu Głównego w porozumieniu z UKU prowadzi rejestr elektronicznych rodowodów eksportowych wystawianych przez UKU. Sprawdzana jest autentyczność złożonego dokumentu.
  4. Biuro Zarządu Głównego ZKwP dokonuje nostryfikacji rodowodu eksportowego, nadając numer PKR lub KW i przesyła rodowód do Oddziału.
  5. Opłata za nostryfikację rodowodu eksportowego z UKU wynosi 60 zł.
  6. Szczenięta ukraińskich hodowców/opiekunów urodzone w Polsce podlegają przeglądowi i rejestracji w UKU według procedury UKU zamieszczonej na stronie FCI:

http://www.fci.be/en/Important-communication-for-the-attention-of-Ukrainian-breeders-3671.html