Menu Zamknij

Nowe władze ZG ZKwP!

Podczas Walnego Zjazdu Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce ukonstytuował się nowy Zarząd Główny ZKwP. Nowym Przewodniczącym ZG ZKwP został Pan Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski. Przewodniczący naszego oddziału – Pan Tomasz Sławik został ponownie wybrany na Skarbnika ZG ZKwP.

Ponownie Przewodniczącym Kolegium Sędziów został Pan Janusz Opara. Pan Maciej Lipiec został Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego, a Pan Grzegorz Gołębiowski Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej.

Nowe Władze ZG ZKwP:

Prezydium Zarządu Głównego
Przewodniczący – Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski
Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych – Dorota Witkowska
Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych – Maciej Szydłowski
Sekretarz – Adam Stasiak
Skarbnik – Tomasz Sławik
Członek Prezydium – Iwona Magdziarska

Członkowie Zarządu Głównego
Andrzej Brabletz
Barbara Czasławska
Rafał First
Grzegorz Galus
Jarosław Grunt
Malgorzata Juszczyk
Beata Kujawska
Barbara Larska
Mirosław Olejnik
Łukasz Płaczkowski
Anna Rogowska
Jan Ryk
Tomasz Sitkiewicz
Roman Sobkowicz
Zygmunt Stelmach
Marek Trębala
Grzegorz Weron
Tadeusz Wirmański
Andrzej Zamoyski

Zastępcy członków Zarządu Głównego
Zbigniew Łomiński
Leszek Siejkowski
Waldemar Federak
Barbara Onak
Andrzej Szutkiewicz

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Leszek Salamon
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Mańkowski
Sekretarz – Viva Maria Soleckyj Szpunar

Członkowie GKR
Grzegorz Gołębiowski
Hanna Itzeli
Dominika Kubisz
Dariusz Patrzałek
Bogusław Pawłowski
Ewa Pieńkowska
Jakub Rudziński
Anna Rychlewska

Zastępcy członków GKR
Ireneusz Lelonek
Marcin Gorazdowski
Zofia Tosiak
Marcin Luciak
Maria Bruska

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący – Krzysztof Kradziecki
Wiceprzewodniczący – Tomasz Borkowski
Wiceprzewodniczący – Tadeusz Chwalny
Sekretarz – Anna Kuszewska- Szperl

Członkowie GSK
Anna Bogucka
Aneta Chrystoph
Marek Czerniakowski
Izabella Krasowska- Salamon
Maciej Lipiec
Anna Pakulska
Małgorzata Sowińska- Trębala
Andrzej Stępiński
Joanna Szczepańska-Korpetta
Barbara Wójcik
Bernardetta Wysocka

Zastępcy członków GSK
Robert Ossowski
Aleksandra Zukal
Marta Pietrzak

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW
Przewodniczący – Janusz Opara
Wiceprzewodniczący – Andrzej Kaźmierski
Sekretarz – Dorota Witkowska
Członkowie – Tomasz Borkowski, Andrzej Brabletz, Piotr Król, Mirosław Redlicki
Zastępcy członków – Magdalena Kozłowska