Menu Zamknij

Aktualności

PRZEGLĄD HODOWLANY 06.10.2023

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup Przegląd odbędzie się w...

Informacje

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 27.10.2022 godz.18.00

Szanowni Państwo, Sekcja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów Polskiego Towarzystwa NaukWeterynaryjnych oraz Instytut Medycyny Weterynaryjnej Wydziału NaukBiologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu zapraszają na otwartespotkanie naukowe pt.      Dieta BARF w żywieniu psów i kotów. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Michał Jank z Katedry NaukPrzedklinicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Webinar odbędzie się  27 października 2022r. o godz. 18.00Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b6d455e72c4463b565d58d1b6852b5%40thread.tacv2/1666088318422?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%221271d22a-b9d8-482b-a910-66e3565e6055%22%7d Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniuPozdrawiamprof. dr hab. Urszula PasławskaPrzewodnicząca Sekcji Sekcja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów PTNW...

PRZEGLĄD HODOWLANY 17.11.2022

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup. Przegląd odbędzie się w...

KURS ASYSTENCKI

Serdecznie zapraszamy do zapisów na organizowany kurs asystencki. Kurs zaczynamy 25.10.2022 Zgłoszenia prosimy kierować na...

Procedura wydawania przez Biuro ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla psów/suk zakupionych przez obywateli Rosji i Białorusi oraz nostryfikowania rodowodów

Procedura wydawania przez Biuro ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla psów/suk zakupionych przez obywateli Rosji i...

Termin realizacji rodowodów

Miło nam Państwa poinformować, że czas realizacji rodowodu krajowego i eksportowego został skrócony i wynosi...

PRZEGLĄD HODOWLANY 30.09.2022

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup. Przegląd odbędzie się w...