Menu Zamknij

Aktualności

PRZEGLĄD HODOWLANY 02.03.2023

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup. Przegląd odbędzie się w ...

Informacje

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 27.10.2022 godz.18.00

Szanowni Państwo, Sekcja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów Polskiego Towarzystwa NaukWeterynaryjnych oraz Instytut Medycyny Weterynaryjnej Wydziału NaukBiologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu zapraszają na otwartespotkanie naukowe pt.      Dieta BARF w żywieniu psów i kotów. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Michał Jank z Katedry NaukPrzedklinicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Webinar odbędzie się  27 października 2022r. o godz. 18.00Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b6d455e72c4463b565d58d1b6852b5%40thread.tacv2/1666088318422?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%221271d22a-b9d8-482b-a910-66e3565e6055%22%7d Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniuPozdrawiamprof. dr hab. Urszula PasławskaPrzewodnicząca Sekcji Sekcja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów PTNW ...

PRZEGLĄD HODOWLANY 17.11.2022

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup. Przegląd odbędzie się w ...

KURS ASYSTENCKI

Serdecznie zapraszamy do zapisów na organizowany kurs asystencki. Kurs zaczynamy 25.10.2022 Zgłoszenia prosimy kierować na ...

Procedura wydawania przez Biuro ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla psów/suk zakupionych przez obywateli Rosji i Białorusi oraz nostryfikowania rodowodów

Procedura wydawania przez Biuro ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla psów/suk zakupionych przez obywateli Rosji i ...

Termin realizacji rodowodów

Miło nam Państwa poinformować, że czas realizacji rodowodu krajowego i eksportowego został skrócony i wynosi ...

PRZEGLĄD HODOWLANY 30.09.2022

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup. Przegląd odbędzie się w ...