Menu Zamknij

Procedura wydawania przez Biuro ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla psów/suk zakupionych przez obywateli Rosji i Białorusi oraz nostryfikowania rodowodów

Procedura wydawania przez Biuro ZG ZKwP rodowodów eksportowych dla psów/suk zakupionych przez obywateli Rosji i Białorusi oraz nostryfikowania rodowodów.


1.Biuro ZG ZKwP będzie wydawało rodowody eksportowe dla psów/suk zakupionych przez obywateli:

  • Rosji dla szczeniąt urodzonych w Polsce do dnia 28 lutego 2022 r. 
  • Białorusi dla szczeniąt urodzonych w Polsce do dnia 7 marca 2022 r.,

dla których umowa kupna-sprzedaży została zawarta przed datą 28 lutego oraz 7 marca 2022 r.

2.Biuro ZG ZKwP będzie nostryfikowało rodowody dla psów/suk urodzonych:

  • w Rosji do dnia 28 lutego 2022 r. 
  • na Białorusi do dnia 7 marca 2022 r.

dla których umowa kupna-sprzedaży została zawarta przed 28 lutego oraz 7 marca 2022 r.

Oddział zobowiązany jest dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży do metryki oraz do rodowodu w celu nostryfikacji. W przypadku braku umowy dokumenty nie będą realizowane i zostaną odesłane do Oddziału.