Menu Zamknij

Składka za 2018 rok

Składka za 2018 rok nie ulega zmianie i wynosi 70 zł. Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku takich jak np. wystawy, hodowla, szkolenie.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału: 63 1160 2202 0000 0001 7562 5445, z dopiskiem: składka 2018.