Menu Zamknij

Uchwały z posiedzenia Zarządu Głównego ZKwP z dnia 15.06.2022

L.Dz.1415/2022

                                                                      Związek Kynologiczny w Polsce

                                                                      Wszystkie Oddziały

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE

1.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej powołano Klubu Rasy Leonberger z władzami wybieralnymi. Wydelegowano członka GKH ZKwP Panią Aldonę Gębkę na zebranie wyborcze klubu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Wystawy

  • Zatwierdzono:
    03.09.2022 – specjalistyczna wystawa chow-chow w Kołobrzegu
  • Zmieniono datę wystawy:

– Opole – krajowa grupy 5 z 31.07.2022 na 29.07.2022

– Opole – międzynarodowa z 27-30.04.2023 na 07-09.07.2023 oraz z  27-28.04.2024 na 26-28.07.2024

– Wrocław – przyznanie dodatkowego CACIB, wystawa międzynarodowa z 23-24.09.2023 (jeden CACIB) na 23.09.2023 i 24.09.2023 (duo CACIB)

– Bydgoszcz– krajowa owczarków niemieckich – „duże” CWC – memoriał Zbigniewa Szcześniaka z Więcborka na Myślęcinek oraz z 25-26.06.2022 na 26.06.2022

2. Zawieszono w czynnościach Zarząd Oddziału w Łodzi z uwagi na stwierdzenie działalności sprzecznej z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Statutu oraz z uwagi na fakt, że działalność Oddziału nie gwarantuje zabezpieczenia interesów Związku. Kontrola w Oddziale przeprowadzona w dniu 8 czerwca br. przez GKR ZKwP wykazała liczne nieprawidłowości. Powołano Zarząd Tymczasowy.

3. Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o zakazie organizacji wystaw przez Oddziały w halach należących do firmy PTAK WARSAW EXPO, w związku z nieuzasadnionymi roszczeniami finansowymi firmy PTAK wobec ZKwP. Firma PTAK domaga się od  ZKwP zapłaty kwoty 1 milion 612 tysięcy złotych za EDS 2018.

4.Zatwierdzono  Regulamin Komisji Kynologii Łowieckiej.

5.Zatwierdzono wniosek w sprawie wystąpienia do FCI o organizację w Polsce konkursu typu Field Trials rangi światowej dla wyżłów kontynentalnych i wyżłów brytyjskich.

6.W skład Komisji Kynologii Łowieckiej powołano Pana Wojciecha Rosiewicza.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

1.Zatwierdzono termin praktycznego egzaminu sędziowskiego dla osób zdających na specjalności myśliwskie w dniu 01.10.2022r. w Solcu Kujawskim.

2.Zatwierdzono termin praktycznego egzaminu sędziowskiego na wystawie w Częstochowie 23-24.07.2022 r. oraz w  Rybniku 27-28.08.2022 r. Zainteresowani otrzymają informację z biura ZG ZKwP drogą mailową.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW

1.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono możliwość wystawiania certyfikatu użytkowości dla psów z zaliczoną kategorią 1 Mondioringu i zmiany  w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.

2.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono zapisy umożliwiające sprawniejszą weryfikację wyników egzaminów sportowych oraz zapobiegającym nadużyciom przy organizacji egzaminów. Wytyczne zostaną przesłane na maila.

3.Zatwierdzono organizację praktycznego szkolenia w dniach 09-10.07.2022 na torze w Bytomiu dla asystentów kynologicznych specjalności 16 zakończone potwierdzeniem kwalifikacji przez sędziego wyścigów chartów i wydaniem licencji obserwatora toru.

4.Zatwierdzono zmiany  w organizacji i przeprowadzaniu niemieckiej i polskiej licencji hodowlanej KORUNG dla rasy owczarek niemiecki. Organizatorem polskiej oraz niemieckiej Licencji hodowlanej  jest wyłącznie Klub Wybieralny Owczarka Niemieckiego.