Menu Zamknij

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 28 listopada,
1 grudnia oraz 10 grudnia 2022 r. podjął następujące uchwały

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH:

1. Zaleca się Oddziałom organizującym wystawy psów rasowych, aby nie zapraszać na nasze
wystawy sędziów, którzy po 24 lutego 2022 roku sędziowali w Rosji.
2. Nadano uprawnienia Obedience sędziom: Waldemarowi Federakowi i Leszkowi
Salamonowi.
3. Zatwierdzono i dopuszczono asystentów, kandydatów do egzaminu sędziowskiego
w terminie 3-4 grudnia 2022 roku.
4. Na wniosek Prezydium ZG podwyższono opłat za egzamin teoretyczny (dla asystentów
i sędziów) w kwocie 450 zł i za egzamin praktyczny (dla asystentów i sędziów) w kwocie
450 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
5. Uchwalono, aby finały – wybór Najpiękniejszego Psa Ras Polskich, mogli sędziować tylko
sędziowie posiadający uprawnienia na wszystkie rasy polskie.


SPRAWY HODOWLANE:


1. Zatwierdzono dodatkowo, nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania
zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego od 1 stycznia 2023roku:
• lek. wet. Krzysztof Lewandowski – Olsztyn
• dr n. wet. Adam Przeworski – Olsztyn
• lek. wet. Adam Januszkiewicz – Jelenia Góra
• lek. wet. Barbara Zalewska – Pankanin – Sopot
• lek. wet. Błażej Orczyński – Koszalin

2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obowiązek wykonywania zdjęć RTG
( zał. nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów) tylko przez uprawnionych przez Związek
Kynologiczny w Polsce lekarzy weterynarii. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023
roku.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla
reproduktorów, (nabywających uprawnienia hodowlane) Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 marca 2023 roku. Instrukcja postępowania dla Oddziałów zostanie przesłana w późniejszym
terminie.
4. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla suk
hodowlanych ( nabywających uprawnienia hodowlane) Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2023 roku.
5. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono utworzenie centralnej bazy: chipów ,
DNA i RTG ZKwP.
6. Powołano Klub Wybieralny Rasy Hovowart.
7. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej uchylono zapis w § 3 Regulaminu Klubu Rasy
„Wysokość pierwszej składki ustala grupa inicjatywna, a kolejnych zarząd Klubu.” Należy,
zgodnie z Uchwałą z dnia 05.11.2022r. dodać zapis „Składka członka Klubu wynosi minimum
50% składki członkowskiej ZKwP”.


SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW

1. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów przyjęto termin szkolenia dla instruktorów psów
i pozorantów w terminie 10-12 luty 2023 roku.
SPRAWY WYSTAW:
1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2023 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.
2. Informujemy, że tytuł Zwycięzca Polski oraz nominację na Crufts przyznano wystawom
organizowanym w Sopocie w terminie 12-13 sierpnia 2023 roku.

SPRAWY ORGANIZACYJNE


1. Zatwierdzono „Politykę Rachunkowości Związku Kynologicznego w Polsce”.
2. Przyjęto uchwałę o partycypowaniu Oddziałów w rocznej subskrypcji programu Symfonia
oraz w kosztach obsługi programu.
3. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Związku Kynologicznego w Polsce.
4. Zatwierdzono Regulamin Komisji Kynologii Łowieckiej.
5. Zatwierdzono nowy cennik usług, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku