Menu Zamknij

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH:

1.Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Nowy Sącz i Będzin.

2. Podjęto uchwały o nadaniu godności sędziego krajowego i międzynarodowego.

3. W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wysokość opłat za egzaminy asystenckie i sędziowskie wynosi:

  • asystent zdający egzamin w oddziale – 450 zł
  • asystent zdający egzamin teoretyczny na sędziego – 450 zł
  • asystent zdający egzamin praktyczny na sędziego  – 450 zł 
  • sędzia rozszerzający uprawnienia zdający na egzamin teoretyczny – 450 zł
  • sędzia rozszerzający uprawnienia zdający na egzamin praktyczny – 450 zł

SPRAWY HODOWLANE:

1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej odwołano z funkcji Przewodniczącej Klubu Psów Pasterskich Niepolskich Panią Jadwigę Niciewicz. Na funkcję Przewodniczącej Klubu mianowano Panią Annę Pulikowską – Klimondę.

2.Wprowadzono zmianę w zakresie uprawnień lekarzy weterynarii upoważnionych przez ZKwP do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego. Obok dotychczasowej specjalności radiolog do odczytywania zdjęć dopuszcza się również lekarzy weterynarii o specjalności chirurg, ortopeda.

SPRAWY WYSTAW:

1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2023 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1.Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.

2. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej ze względu na ujawnione nieprawidłowości unieważniono Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w Oddziale Łódź w dniu 19.03.2023 r.

3. Powołano Zarząd Tymczasowy w Oddziale Łódź.

4. Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Głównego i porządek obrad na Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 13.05.2023 r.