Menu Zamknij

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH:

1.Zarząd Główny powołał skład Głównej Komisji Egzaminacyjnej na teoretyczny egzamin sędziowski dla Asystentów Kynologicznych oraz Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia w terminie 3 – 4.12.2022r.

2.Zarząd Główny zatwierdził sędziowanie wystaw z „dużym” CWC” tylko przez sędziów  międzynarodowych.

3.Uchwalono możliwość zaliczania asystentur o specjalności mondioring oraz pracy psów ratowniczych również za granicą w organizacjach należących do FCI.

4.Zatwierdzono wniosek o kurs asystencki organizowany przez Oddział Wrocław w 2023 roku. 

SPRAWY HODOWLANE:

1.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ustalono wysokość opłaty za przegląd kwalifikacyjny do hodowli w wysokości 700 zł, z czego kwota 100 zł będzie odprowadzana przez Oddział do Zarządu Głównego (nie dotyczy ras polskich). Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2023.

2.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ustalono wysokość opłaty za przegląd kwalifikacyjny do hodowli ras polskich w wysokości 350 zł, z czego kwota 50 zł będzie odprowadzana przez Oddziały do Zarządu Głównego. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2023.

3.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono dla suk ras wielkogłowych stałe uprawnienia hodowlane po spełnieniu wymogów w wieku 12 miesięcy. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPRAWY WYSTAW:

1.Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2023 rok.

2.Zatwierdzono kalendarz Wystaw Międzynarodowych na 2025 rok.

3.Przyjęto wniosek na organizację wystawy międzynarodowej jako obowiązkowy do ubiegania się o wystawę (załącznik 1).

4.Uchwała o przechowywaniu w oddziale organizującym egzamin dla asystentów kynologicznych, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych i przekazywaniu do Biura Zarządu Głównego tylko  protokołów zbiorczych i indywidualnych z przeprowadzonego egzaminu.

5.Przyjęto uregulowanie klas wystawowych na wystawach krajowych owczarków niemieckich, tak aby były zgodne z podziałem stosowanym przez FCI.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1.Zarząd Główny zawiesił Pana Grzegorza Galusa w pełnieniu funkcji Członka Zarządu ZKwP Oddział Kalisz.

2.Na wniosek grupy inicjatywnej Zarząd Główny powołał Oddział terenowy Związku Kynologicznego w Polsce z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

3.Zarząd Główny uzupełnił skład Kapituły Odznaczeń. Przewodniczącym Kapituły został Pan Zbigniew Mańkowski, Pan Andrzej Szutkiewicz powołany został na członka Kapituły.

4. Uchwalono wysokość składki członkowskiej na rok 2023 w wysokości 100 zł.

5.Zarząd Główny uchwalił wysokość składki członkowskiej na 2023 rok dla klubów wybieralnych w wysokości minimum połowy kwoty składki członkowskiej ZKwP.

6.Zarząd Główny podniósł kwotę odprowadzaną przez Oddziały do Zarządu Głównego od każdego zgłoszonego na wystawę psa do 3 zł. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

7.Zarząd Główny podjął uchwałę, że wszelkie transakcje gotówkowo-bankowe pomiędzy Zarządem Głównym i Oddziałami oraz pomiędzy Oddziałami należy zakończyć do dnia 23 grudnia 2022 roku. Jednocześnie brak uzupełnienia księgowań zdarzeń gospodarczych bieżących i za lata ubiegłe, wyciągów bankowych w systemie księgowym skutkować będzie wstrzymaniem przyznania wystaw na 2023 rok.

8. Zarząd Główny podjął uchwalę o odrzuceniu projektu dotyczącego porozumienia o współpracy zaproponowanego przez Polski Związek Łowiecki.

9.Zatwierdzono termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów ZKwP na 13 maja 2023 roku.