Menu Zamknij

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU ZKwP Częstochowa 21.03.2024

Informujemy, że w dniu 21.03.2024 o godzinie 16.00 w Hali Sportowej w Częstochowie przy ul. Żużlowej odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału ZKwP w Częstochowie

Prosimy zabrać ze sobą legitymację członkowską, potwierdzającą opłacona składkę na rok 2024. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny
staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście
obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz
członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze oddziału.

https://czestochowa.zkwp.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin_Obrad_Walnego_Zgromadzenia.pdf

Wszystkich Członków Oddziału serdecznie zapraszamy.