Menu Zamknij

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału ZKwP w Częstochowie

Informujemy, ze w dniu 23.03.2022 o godzinie 17.00 w Hali Sportowej w Częstochowie przy ul. Żużlowej odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału ZKwP w Częstochowie

Prosimy zabrać ze sobą legitymację członkowską, potwierdzającą opłacona składkę na rok 2022. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny
staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście
obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz
członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze oddziału.

Wszystkich Członków Oddziału serdecznie zapraszamy.