Menu Zamknij

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU 30.03.2023

Informujemy, ze w dniu 30.03.2023 o godzinie 17.00 w Hali Sportowej w Częstochowie przy ul. Żużlowej odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Uzupełniające do Zarządu Oddziału Członków Oddziału ZKwP w Częstochowie

Prosimy zabrać ze sobą legitymację członkowską, potwierdzającą opłacona składkę na rok 2023. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny
staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście
obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz
członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze oddziału.

https://czestochowa.zkwp.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin_Obrad_Walnego_Zgromadzenia.pdf

Wszystkich Członków Oddziału serdecznie zapraszamy.