Menu Zamknij

Komunikat Zarządu Głównego

2022-10-06

EGZAMINY SĘDZIOWSKIE

Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZKwP w dniu 3 października br. przyjęto uchwałę o terminach egzaminów sędziowskich:
3 grudnia 2022 r. godz. 9.00 teoretyczny egzamin sędziowski dla Asystentów,
3 grudnia 2022 r. godziny popołudniowe, teoretyczny egzamin dla Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia,
4 grudnia 2022 r. godz.9.00 teoretyczny egzamin dla Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia,

Wymagane do egzaminu dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem Oddziału macierzystego na adres Biura Zarządu Głównego ZKwP w terminie do 31 października br.
W dniu egzaminu wymagany będzie dowód tożsamości, potwierdzenie opłaty składki członkowskiej za bieżący rok oraz opłaty za egzamin w wysokości 150 zł.
Egzaminy odbędą się w Warszawie w hotelu Sobieski, Pl. Artura Zawiszy 1.