Menu Zamknij

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 27.10.2022 godz.18.00

Szanowni Państwo,

Sekcja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych oraz Instytut Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk
Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu zapraszają na otwarte
spotkanie naukowe pt.

     Dieta BARF w żywieniu psów i kotów.

Wykład poprowadzi prof. dr hab. Michał Jank z Katedry Nauk
Przedklinicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Webinar odbędzie się  27 października 2022r. o godz. 18.00
Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b6d455e72c4463b565d58d1b6852b5%40thread.tacv2/1666088318422?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%221271d22a-b9d8-482b-a910-66e3565e6055%22%7d

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu
Pozdrawiam
prof. dr hab. Urszula Pasławska
Przewodnicząca Sekcji Sekcja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów PTNW